Obrázky srdíček

Amen

Paprsky sluneční

skrz okno kostelní

barevná prasátka

po dlažbě běží

v lavicích dubových

pár lidí věřících

v modlitbách oči své

obrací k věžím,

slyší tu zvony znít,

srdce jim zabuší

v kostelním obvzduší

ty zvuky krouží

jak hejno holubů

vysoko v oblacích

v kostele dobře těm,

jež srdce souží.

Váš odkaz zde za 10 Kč »