Obrázky srdíček

Kouřová znamení

Kouřová znamení

pošli mi prosím

ohýnek rozdělej

zkřehlá jsem celá


Znamení vyhlížím

třesu se chladem

zima mě ubíjí

umírám hladem


Znamení kouřová

celý život, čekám

rozdělej ohýnek

na dveře klepám


Ohýnek rozdělej

ať v krbu praská

choulí se u dveří

Tvá nová láska.

Váš odkaz zde za 10 Kč »