Obrázky srdíček

Noční tance

Tam, kde se slunce

dotýká nebe

a když se zavrtá,

tak noc hrozně zebe.

Měsíční světlo studí,

až mrazí

v kruhu tom mrazivém

stojíme nazí.

Nazí a bledí

bledí až mrtvolní

mrtvolní strachem

a k lásce povolní

Povolní ke všemu

jen když jsem s Tebou

srdce nám hoří

a nohy, zebou…

Váš odkaz zde za 10 Kč »